top of page

REFERENSER

Skärmbild 2022-02-08 165641.png

Kundnöjdhet

Ditwin kontaktade Aurora Studentkonsulter för att analysera hur nöjda Ditwins kunder är med deras leveranser.  

Resultat: Projektleveransen bestod av kvantitativ samt kvalitativ data från ditwins kunder.

“Vi på ditwin var mycket nöjda med det slutliga resultatet och kan varmt rekommendera Aurora Studentkonsulter för framtida uppdrag”.

Thomas Marklund,
VD ditwin

Ditwin erbjuder helhetslösningar och tjänster för virtuell produkt- och produktionsutveckling med hjälp av PLM, CAD, CAM, CAE och DM.

Skärmbild 2022-02-09 125523_edited.jpg

Marknadsvalidering

LTU Business kontaktade Aurora Studentkonsulter för att marknadsvalidera en ny idé kring marknadsföring vid landsvägar. För att förstå kundernas intresse och behov genomfördes kundundersökningar i samtal med identifierade intressenter.

Resultat: Resultat från kundundersökningarna användes som beslutsunderlag för att bestämma om idén skulle fortsätta att undersökas.

“Jag är väldigt nöjd med undersökningen som Aurora Studentkonsulter genomförde. Jag upplevde dem som mycket professionella, lyhörda och effektiva.”

Kent Mrozek,
Kommersialiseringscoach på LTU Business 

Skärmbild 2022-02-08 192359_edited_edited.jpg

Konkurentanalys

BuildFlow kontaktade Aurora Studentkonsulter för att analysera priser inom byggvaruhandeln. I arbetet inhämtades prisdata för att kunna göra djupare analyser kring prisbild och trender.

Resultat: Presentation gällande prisläget inom byggvaruhandeln.

BuildFlow är nordens största tjänsteplattform som kopplar samman samtliga aktörer i sälj och inköpsprocessen av byggmaterial. 

bottom of page